Welkom

Onze eerst komende activiteiten:

29 – 30 juni: Zomerzweethut weekend

12 – 19  juli : Zomerweek in Chateau Frandeux

27 juli :  Dance Free – dansavond

17 augustus : Dance free – dansavond

 

‘Life is not a problem to be solved, it is a mystery to be lived’
Osho

Dag mooie mens,

Welkom op onze site, welkom in het zonnemaanhuis.
Het zonnemaanhuis is een centrum voor praktische spiritualiteit.

Wat is dat eigenlijk, spiritualiteit? Zou het kunnen dat elk van ons een diep verlangen heeft om zich niet langer afgescheiden te voelen, om eenheid te ervaren, en om de diepere zin van het leven te kennen?

Als dat klopt, dan is de praktische uitdrukking hiervan een leven dat zinvol geleefd wordt vanuit eenheid en verbinding. En dat niet enkel tijdens ‘gezegende’ momenten op je meditatiekussen of op je yogamat, maar ook in de keuken, op de werkvloer, in het bed, op straat, in de auto, aan de computer…

Praktische spiritualiteit raakt en verandert elk aspect van je leven: je gezondheid, je vitaliteit, je stemming, je relaties, je werk… Je lichaam, je hart, je geest, je doen en laten zijn op elkaar afgestemd en een. Je voelt je verbonden met de natuur, met alles wat er gebeurt in je leven en met je medemens. Want alles begint in jou, en niks gebeurt zo maar.
Hoe doe ik dat, hoe leef ik dat? Dat is praktische spiritualiteit.

En daar pal tegenover staat de ziekte van de moderne, westerse mens: druk, druk, druk… en een als maar groter wordend gevoel van afgescheidenheid. Afgescheiden van je eigen lichaam, van je intuïtie, van je hart, maar ook van je medemens, van de natuur, van de aarde.
Je kan eigenlijk zeggen: hoe meer we met zijn allen voortdurend bezig zijn, hoe meer we ons best doen en ons druk maken, hoe meer oppervlakkige en zinloze interactie, hoe meer sociale en andere media, hoe meer entertainment en consumptie, des te meer afgescheidenheid.

Elke dag zie ik mooie mensen. Die niet langer zelf ervaren hoe mooi ze zijn. Afgescheiden van zichzelf. Te druk bezig hun best te doen om mee te zijn met de snelheid van deze tijd. Steeds sneller zich zelf voorbij hollend. Als je oppervlakkig naar hen kijkt, zie je in eerste instantie vooral het masker van de pijn, de angst, de moeite en de vermoeidheid, de ontgoocheling… in zichzelf, in elkaar en in dit leven. Als je dieper kijkt, zie je een ziel die schreeuwt om zich uit te drukken, om zijn unieke wezen en schoonheid te ervaren en te delen.

En dat is mogelijk. Voor elk van ons. Als je durft te kiezen om dat opnieuw de prioriteit te laten zijn in je leven. Zoals het was toen je koos voor dit leven. En elke vorm van ongelukkig of ziek zijn, is te wijten aan het feit dat de meesten onder ons dit vergeten zijn.

‘Sammasati’, zei de Boeddha. ‘Sammasati’, zei Osho. Herinner je wie je bent.

Je bent welkom!

Hartelijke groeten,
Aruna, Utsa en Mela

I have a dream… Wake up!

‘Er zijn geen problemen op Aarde.
De Aarde is schoon, in vreugde, kosmisch, eeuwig.

De Wereld is het ongelukkige bouwwerk dat de mens
met geweld op de Aarde heeft gezet.’      Barry Long

Dit leven is een droom in bewustzijn, zegt de spirituele meester. En het is zo. Jouw persoonlijke leven is jouw unieke droom. Hoe meer je dat ten volle realiseert, hoe mooier je droom. En des te beter je leven wordt.

De wereld waarin je leeft is een collectieve droom: het is het product van het collectief onderbewuste van de mensheid. En die droom is een nachtmerrie geworden. Het is hoog tijd dus voor elk van ons om wakker te worden.

Je bent niet je lichaam, niet je denken, niet je persoonlijkheid. Dat is de droom. Het is de levensechte projectie van je huidige staat van bewustzijn. Een droom die elke nacht verdwijnt als je in diepe, droomloze slaap valt. Of als je in diepe meditatie gaat. Of als je sterft
( lees: ‘Dying to be me’, van Anita Moorjani ).

Want in werkelijkheid ben je een wezen van puur bewustzijn. En in oorsprong ben je vrij van angst. Je bent een kind van de Aarde en de Kosmos, een met alle leven.
Je bent goed, je bent echt. Je bent Liefde, Hier en Nu.

Maar je bent het vergeten. En dus ben je bang.
(Als ik hier ‘je’ zeg, dan bedoel ik het overgrote deel van de mensheid. Voel je dus niet beledigd als dit niet langer geldt voor jou).

Je bent het vergeten omdat je hebt geleerd te geloven in de collectieve droom, de Wereld. Hoe die Wereld eruitziet, hoe de mensheid collectief de wereld droomt, wordt altijd al bepaald door het soort mensen die zich wijden aan de droom van almacht. Ze hebben daartoe in de loop der tijd alle grote instituten van Controle (religie, politiek, economie, bankinstellingen, ‘gezondheidszorg’, onderwijs…) gecreëerd en in handen genomen. Zij die, net als in het verhaal van Lucifer, God en alleman hebben verlaten voor Macht en Grootheidswaan. En die denken te heersen over deze wereld met Geld en Geweld.

Meer dan ooit nu demonstreren deze mensen hun waanzin door (letterlijk, via de media) een ‘nieuwe’ werkelijkheid te projecteren op het gaandeweg steeds meer verdoofde bewustzijn van de ‘massa’. Deze frontale ‘Totaler Krieg’ wordt nu gelanceerd, omdat zij die altijd al de macht hadden over deze wereld, zich net als Goebbels realiseren… dat ze het pleit aan het verliezen zijn.

Want het bewustzijn van de mens ontwaakt. Meer en meer mensen worden wakker. We zijn dichtbij het kantelpunt. Eens het collectieve bewustzijn van de mensheid een zeker niveau bereikt, verandert het hele paradigma (zie hiervoor ‘Power vs. Force’ van David R. Hawkins, en zijn ‘levels of consciousness’).
En dan verandert de collectieve droom en transformeert de wereld. De mens stapt in een nieuwe, parallelle realiteit, en komt terug thuis op Aarde.

Als je de dagelijkse wereldse waanzin af en toe aanschouwt, dan weet je: voorlopig is er nog een hele weg te gaan. Maar geloof niet blind in wat je zoal ziet en hoort. En ga vooral niet in strijd met diegenen die nog onder volledige hypnose zijn. Dat is zinloos, contraproductief en wreed.

Word zelf wakker, en herinner je wie je echt bent. Dat is wat nodig is om het tij te doen keren. En om de mens eindelijk te laten thuiskomen op Aarde. Wij heten je alvast welkom, wij zijn al thuis. En het leven is er goed.

Tot slot: geloof alsjeblieft geen woord van wat ik zeg.
Dit is het evangelie niet. Maar in Godsnaam, word wakker!

hartelijke groeten ❤️
Aruna, Utsa en Mela

Never doubt that a small group of thoughtful, committed, citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.

― Margaret Mead

Een getuigenis…

Dag Utsa en Aruna,

de zomerweek deed deugd: ik heb me door de lichaamsoefeningen en individuele en groepsopdrachten diep kunnen laten raken, een heerlijke ervaring! Jullie doorleefde begeleiding en feedback en de liefdevolle verbondenheid en openheid in de groep heeft ervoor gezorgd dat de maskers afvielen en de angst oploste. Ik tracht deze ervaringen, inzichten én oefeningen te integreren in mijn dagdagelijkse bezigheden en zo de stroom levend te houden.

Liefdevolle groet aan allen.
Carl Cruysberghs