Jaargroep Praktische Spiritualiteit

‘Meditation is only half of the work. You will not make any real progress if you don’t get your life right.’ – Barry Long

Spiritualiteit is meer dan meditatie of aan yoga doen. Alle praktijk en oefeningen zijn uiteindelijk slechts een middel tot een doel. En dat doel is: weten wie je werkelijk bent, en vrij zijn om dat ook te leven.

Al te vaak wordt het beoefenen van meditatie of yoga beleefd als een soort spirituele vakantie, een meer ‘bewuste’ vlucht uit de dagelijkse realiteit. Dan zie en hoor je mensen allerlei prachtige ervaringen hebben tijdens workshops of op hun mat of meditatiekussen, maar als je naar hun praktische leven kijkt, verandert er vaak niet veel ten goede. M.a.w. de spirituele praktijk en het praktische leven staan dikwijls los van elkaar. En dat is niet de bedoeling.

Als je werkelijk ‘vooruitgang’ maakt, merk je dat onmiddellijk in je dagelijkse leven. Je voelt je vrijer, meer ontspannen, gelukkiger… Uiteindelijk dient elk aspect van je leven vrij te zijn van onvrede en conflict, zodat je in alle omstandigheden kan ervaren: ik ben trouw aan mezelf. Pas dan is je leven een vreugdevolle spiegel van je innerlijk zijn.

Om te ontdekken hoe je dit praktisch toepast, is er vanaf september 2019 voor het eerst een jaargroep ‘Praktische Spiritualiteit’.

Deelname aan deze groep is beperkt tot maximaal 12 mensen. Het is bestemd voor mensen die al langer vertrouwd zijn met ons werk, of die al via andere kanalen werkelijke ervaring hebben met bewust leven.

Deelname aan de jaargroep kan enkel op uitnodiging, of op aanvraag en na een persoonlijk gesprek.

Belangrijk! De hieronder vermelde data voor de jaargtraining zijn bestemd voor een groep die nu al bijna vol zit.

Bij voldoende echte interesse worden er in overleg met nieuwe deelnemers nieuwe data vastgelegd voor een tweede groep.

Er is een verkennende introductiedag op 22 september. In een beknopte versie kan je op deze dag kennis maken met de centrale thema’s van de Jaartraining. We gaan tijdens deze dag ook stap voor stap doornemen wat je in geval van deelname nu al praktisch kan doen als voorbereiding op de jaargroep. Deze principes, oefeningen en technieken kunnen sowieso al een boost geven aan de kwaliteit van je leven, ook als je uiteindelijk niet deelneemt aan de jaartraining.

Je bent graag welkom.

Data:

Introductiedag: 22 september van 10u tot 18u, met middagpauze.

Bijdrage: 60 euro

Jaargroep:

Deze jaargroep gaat door gedurende 4 weekends, gespreid over 2019/2020.

2/3 november,
4/5 januari,
29 februari/1 maart
en 18/19 april. Deze datum is in overleg verplaatst naar 11/12 juli.

We starten elke dag om 10u (stipt!), en we ronden af om 18u.

Bijdrage: € 625 voor de 4 weekends

Plaats: het zonnemaanhuis

Begeleiding: Deva Utsa

Experiment, because that’s how you learn.
Experiment full-hearthedly – do not be afraid of new realities.
Do not be afraid of change.

– Bentinho Massaro