Het Zonnemaanhuis

Kom, kom, wie je ook bent,
ook al heb je je gelofte duizendmaal gebroken, kom!

― Jalaladdin Rumi

Het zonnemaanhuis is een centrum voor yoga, meditatie en transformatie.
Maar wat betekent dat? Wat is de visie achter de naam?

Zon en maan zijn een levende, dagelijkse ervaring voor elk van ons…
DE ZON verlicht onze dagen, en is een symbool voor het bewuste, actieve, mannelijke principe.
DE MAAN, de koningin van de nacht, belichaamt het licht in de duisternis, en staat voor het onbewuste, passieve, vrouwelijke principe.
Een HUIS van zon en maan is een plek waar beide krachten zich met elkaar verbinden, en zo weer één worden.

Deze éénwording is de essentie van de spirituele weg:
Hoe breng ik het licht van bewustzijn in het onbewuste, of hoe realiseer ik de hemel op aarde (het verenigen van het mannelijke én vrouwelijke principe). En in de simpele, maar o zo moeilijke praktijk van het dagelijks leven op aarde: hoe verzoen je de weg van de man (het bewuste denken, de ratio), met die van de vrouw(het onbewuste voelen, de intuïtie).
Of heel concreet: hoe leef je in harmonie als man en vrouw?

Dit is de kern van ons werk hier in het zonnemaanhuis. We bewandelen hiertoe verschillende wegen naar datzelfde doel. Op elk van deze wegen is in onze visie wie je bent belangrijker dan wat je doet.

Zo kan je ‘aan yoga doen’, je kan ‘mediteren’, je kan ‘werken aan je transformatie’.
Maar YOGA is voor ons meer dan bewust oefenen met het lichaam, meer ook dan bewust leren ademen, hoe wezenlijk dat op zich ook is.
Ook de eeuwenoude ha-tha yoga betekent immers letterlijk: de verbinding van zon en maan. Wanneer je kiest voor de weg van yoga in deze ruimere zin, dan kies je om je opnieuw te leren verbinden: met je lichaam, met je adem, met je gevoel, met je liefde, met de waarheid in jou. Dan kies je dus ook om te leren contact te maken met je weerstanden, en die te leren loslaten. Je kiest om in diepere verbondenheid te leven met jezelf, met de ander en uiteindelijk met het grotere geheel. In deze zin betekent yoga voor mij éénwording: zon en maan, hemel en aarde, yang en yin, man en vrouw, alles komt samen… in mij.

Op dezelfde manier is ook MEDITATIE meer dan alleen maar leren zitten en stil zijn. Dat op zich is al een hele kunst, maar er is meer. Meditatie is een manier van leven. Het is een levenspad waarbij je gaandeweg leert aandacht en liefde op te brengen voor élk aspect van je leven. Het is leren werkelijk te leven, aanwezig in elk moment, hier en nu. Het is leven met een glimlach. Zodat je voorbij de weerstanden in jezelf, voorbij de obstakels om je heen, stap voor stap thuiskomt in jezelf, in een innerlijke wereld van vrede en vreugde.

Werkelijke TRANSFORMATIE tenslotte is meer dan een verandering van levensstijl of een verzamelen van spirituele ervaringen en inzichten. Werkelijke transformatie begint als je leert je leven te zien en te beleven als deel van een nooit eindigende reis van groei en ontwikkeling. Het vraagt om een oprechte en continue toewijding aan waarheid, liefde en heelheid. In elk aspect van je dagelijks leven.

Het is ook goed om te weten dat je op deze weg, zeker in het begin, soms het gevoel kan hebben geïsoleerd te zijn, alleen te staan. Op zo’n momenten kan het belangrijk zijn contact te maken met gelijkgestemden, zodat je je persoonlijke zoektocht naar liefde en waarheid en je individuele intentie om te transformeren, kan delen met anderen en kan plaatsen in een groter geheel.

Daarom maken we van het zonnemaanhuis een brandpunt van deze levensvisie, een CENTRUM, een ontmoetingsplaats voor nieuwe mensen in een nieuwe tijd.

En wie is dan die nieuwe mens?
Met nieuwe mens bedoel ik de mens die het leven liefheeft als een kostbaar geschenk, die beseft dat het leven er is om te genieten van de schoonheid en de vreugde van deze aarde, en die deze simpele waarheid helpt verspreiden alleen al door zijn levenswijze…
Het is de mens die zich bewust is van zijn spirituele oorsprong, maar niet langer braaf wacht op de hemel of genoeg heeft aan blind geloof en dogma’s. Deze mens heeft geen onwrikbare opinies en oordelen en sluit zich niet af voor nieuwe inzichten, maar is bereid alles met open geest te onderzoeken en te toetsen aan de eigen ervaring.
De nieuwe mens is een gewone mens, die de simpele waarheid van het leven zelf niet verstopt achter titels, aanzien, werk, geld of bezittingen, ook niet achter hoogdravende ‘spirituele’ poespas.
Deze mens is ook niet meer voordurend op zoek naar waarheid en liefde buiten zichzelf: alle meesters en wijze woorden, hoe waar ook, hebben geen enkele zin, als je niet zelf waarheid en liefde leert te leven.
Alle boeken, cursussen en workshops, (ook de onze!), hoe interessant en boeiend ze ook mogen zijn, betekenen niets, als je de lessen niet toepast in je eigen leven.

Het feit dat je deze tekst leest, en dat je zelfs helemaal tot hier bent gekomen, wijst erop dat de kans groot is dat jij zo iemand bent.
JE BENT WELKOM HIER!

Zelf zijn wij gewone mensen zoals jij, en we willen niets liever dan dat elke mens waarheid en liefde mag realiseren in zichzelf, en in zijn of haar leven en relatie(s).
Met dit voor ogen stellen we onszelf, ons werk en ons leven graag ter beschikking.

Zoals we al zegden: je bent welkom hier!

Deva Utsa en Aruna


Het is verstandiger een klein lampje
aan te steken dan te klagen
dat het zo donker is.

― Lao Tse